Prehľad kategórií

Prehľad všetkých kategórií
PRIEMYSELNÁ VÝROBA
Výroba potravín
Výroba nápojov
Výroba tabakových výrobkov
Výroba textilu
Výroba odevov
Výroba kože a kožených výrobkov
Výroba dreva a výrobkov z dreva a korku okrem nábytku; výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu
Výroba papiera a papierových výrobkov
Tlač a reprodukcia záznamových médií
Výroba koksu a rafinovaných ropných produktov
Výroba chemikálií a chemických produktov
Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov
Výroba výrobkov z gumy a plastu
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Výroba a spracovanie kovov
Výroba kovových konštrukcií, okrem strojov a zariadení
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Výroba elektrických zariadení
Výroba strojov a zariadení i. n.
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Výroba ostatných dopravných prostriedkov
Výroba nábytku
Iná výroba
Oprava a inštalácia strojov a prístrojov

PRIEMYSELNÁ VÝROBA

Počet firiem: 52
Zobrazujem: 20 - 40
Pridať firmu
IČOFirma
41418794: Lukáš Patrylák - MODIFY MODEL
41903943: Marek Ferjanc
44421907: Marián Homolík
41419839: Martin Mráz
43238581: Martin Spišák SPID
37576119: Martin Zachar
35052023: Michal Halička
44311168: Michal Hrbček
41419855: Milan Beháň
44569807: Milan Senko
35055049: Milan Trnovský - SHOF
40397785: Miroslav Džurný
11940298: Miroslav Trnovský U R R E S
41093461: Norbert Beháň
41419618: Norbert Mucha
41874145: Pavol Buliak
40931862: Peter Fliega
43078656: Peter Močáry
33031380: Peter Pecho
37573837: Petr Pavelek