Prehľad kategórií

Prehľad všetkých kategórií
PRIEMYSELNÁ VÝROBA
Výroba potravín
Výroba nápojov
Výroba tabakových výrobkov
Výroba textilu
Výroba odevov
Výroba kože a kožených výrobkov
Výroba dreva a výrobkov z dreva a korku okrem nábytku; výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu
Výroba papiera a papierových výrobkov
Tlač a reprodukcia záznamových médií
Výroba koksu a rafinovaných ropných produktov
Výroba chemikálií a chemických produktov
Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov
Výroba výrobkov z gumy a plastu
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Výroba a spracovanie kovov
Výroba kovových konštrukcií, okrem strojov a zariadení
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Výroba elektrických zariadení
Výroba strojov a zariadení i. n.
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Výroba ostatných dopravných prostriedkov
Výroba nábytku
Iná výroba
Oprava a inštalácia strojov a prístrojov

PRIEMYSELNÁ VÝROBA

Počet firiem: 52
Zobrazujem: 0 - 20
Pridať firmu
IČOFirma
44207310: Aleš Duchovný
17872626: Alexander Zachar - EKOBRIK
36373427: Analyticko-diagnostické laboratórium Lúčky, s.r.o.
35658355: Andrea Michalíková, zubný technik
43581528: Branislav Patrylák PWM
22721011: Ing. Miroslav Pecho
43304338: Ján Osadský
41418565: Ján Patrylák TECH - IN
33020540: Ján Plávka TAJANA
43231861: Ján Vorek
40930483: Jana Ondrejková
43093221: Jarmila Senková
40934535: Jaroslav Balko
43503055: Jaroslav Janči
37576062: Jozef Milan
40931854: Jozef Mrva
41420586: Katarína Zacharová - JUKA
33017328: Ľubomír Lupták
37041541: Ľubomír Milan
43612849: Lukáš Bencúr